MISSION - VISION

Our designs; Since we do it by feeling the way and emotions of the people living in the place, each product we produce is personal.

Misyon

Üretimi yaptığımız klasik ve modern koltuk takımlarını müşterilerimize en yüksek kalite seviyesinde sunmak, sürekli gelişimi ilke edinmek ve istihdam sağlayarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Mevcut imajımızı koruyarak çıtamızı yükseltmek, İnegöl ve Türkiye’nin en yüksek kapasiteli koltuk üreticisi olmak ve sosyal alanda mensubu olmaktan övünç duyulan bir kurum haline gelmektir.