İSG POLİTİKAMIZ

Tasarımlarımızı; mekanı yaşayan insanların,ürünü kullanma biçimlerini ve duygularını hissederek yaptığımızdan,ürettiğimiz her bir ürün kişiye özeldir.

Tüm çalışmalarımızda ve karar vermede çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliğinin önceliğimiz olarak değerlendirileceğini, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm yasal ve diğer yükümlülüklerin eksiksiz olarak karşılanacağını, İşyerimizdeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tehlike ve risklerin değerlendirilerek risk düzeyinin azaltılması için her seviyede çalışacağımızı, İşyerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkisinin tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına önem verileceğini, İş Sağlığı ve Güveliği konularındaki teknolojik gelişmeler takip edilerek azami ölçüde yararlanılacağını, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli geliştirerek sürdürülebilir sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması için çaba harcayacağımızı, Uygulamakta olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirileceğini, taahhüt ederiz.